Přijatá rozhodnutí justice a exekutivy do datové schránky Dušana Dvořáka od 17.listopadu 2016 do 17.listopadu 2017 s nevysvětleným vymazáním přijatých a odeslaných rozhodnutí ode dne 20.1.2017 (zahájení řízení o omezení svéprávnosti a obnov trestních řízení 2008 -2012) do 27.7.2017 (rozhodnutí o neprojenání obnov)

Přijatá rozhodnutí