Okresní soud v Prostějově dne 13.3.2018 č.j. 11 T 130-2016-2279 Usnesení

➽ Přijato dne 13.3.2018 do DS

➽➽➽

Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 14.3.2018 č.j. SIN 4-2018-5 Sdělení k poskytnutí informací

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS


➽➽➽

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 15.3.2018 L 6401-RD176-KSOS Fj 19876-2018-KSOS Usnesení

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS➽➽➽

Krajský soud v Brně dne 14.3.2018 sp.zn. Spr 707-2018 Vyrozumění - Mgr. Ivan Chalaš posláno podruhé s uvedenou sp. zn. Spr 707-2018

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS


➽➽➽

Krajský soud v Brně dne 14.3.2018 chybí sp.zn. Spr 707-2018- Vyrozumění - Mgr. Ivan Chalaš

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS➽➽➽

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 14.3.2018 L 8187-RD271-KSOS Fj 19732-2018-KSOS USNESENÍ

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS


➽➽➽

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 14.3.2018 L 4845-RD168-KSOS Fj 19749-2018-KSOS Usnesení

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS
➽➽➽

Nejvyšší státní zastupitelství dne 13.3.2018 č.j. 3SPR8-2018-18 Sdělení

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS
➽➽➽

Ústavní soud dne 14.3.2018 sp.zn. SPR. ÚS 258-18 Odpověď

➽ Přijato dne 14.3.2018 do DS


➽➽➽