Krajský soud v Brně dne 14.3.2018 chybí sp.zn. Spr 707-2018- Vyrozumění - Mgr. Ivan Chalaš

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS➽➽➽