Krajský soud v Brně dne 14.3.2018 sp.zn. Spr 707-2018 Vyrozumění - Mgr. Ivan Chalaš posláno podruhé s uvedenou sp. zn. Spr 707-2018

➽ Přijato dne 16.3.2018 do DS


➽➽➽