Sekce dozoru a kontroly MO (Ministerstvo obrany) dne 27.2.2018 č.j. MO 62289-2018-1216 Vyrozumění o přijetí stížnosti na postup Ministerstva obrany

➽ Přijato dne 20.3.2018 do DS


➽➽➽