Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 26.1.2018 sp.značka 59 A 19 - 2016 Sdělení

➽ Přijato dne 29.1.2018 do DS➽➽➽