Ministerstvo obrany dne 25.1.2018 č.j. MO 27787-2018-1322 Zahájení správního řízení

➽ Přijato dne 25.1.2018 do DS➽➽➽