Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 dne 23.1.2018 č.j. SPR357-2017 - 24 vyrozumění ohledně stížnosti na průtahy ve věci vedené pod sp.zn. 2 ZT 214-2011

➽ Příjato dne 24.1.2018 do DS
➽➽➽