Okresní soud v Olomouci dne 5.1.2018 č.j.27C92/2017 - 658 Usnesení o žalovaném Vlastimilu Blaťákovi

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)

➽➽➽