Sekce kontroly a dozoru - Ministerstvo obrany dne 17.1.2018 č.j. MO 18566-2018-1216 Dopis

➽ Přijato dne 28.1.2018 do DS➽➽➽