Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 8.2.2018 č.j.KRPM-12793-1-ČJ-2018-1400AP Odpověď k trestnímu podnětu

➽ Přijato dne 11.2.2018 do DS➽➽➽