Město Konice dne 12.2.2018 č.j. PRR 34-2017 Rozhodnutí

➽ Přijato dne 14.2.2018 do DS

➽➽➽