Město Konice dne 14.2.2018 č.j.KON 1885-2018 MAL Poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

➽ Přijato dne 15.2.2018 do DS


➽➽➽