Město Konice dne 20.2.2018 č.j. PRR 59-2017, sp.zn. OVV 75-2017 MAL-22 Předvolání poškozeného - oprava termínu

➽ Přijato dne 24.2.2018 do DS➽➽➽