Městský soud v Brně dne 12.2.2018 sp.zn.ST10-2018 Vyrozumění o vyřízení stížnosti dle § 173 zákona 6-2002, Sb., o soudech a soudcích

➽ Přijato dne 13.2.2018 do DS


➽➽➽