Městský soud v Praze dne 2.2.2018 č.j. St 21/2018 - 98 odpověď na stížnost na průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 11 A 1-2017

➽ Přijato dne 7.2.2018 do DS➽➽➽