Nejvyšší soud Brno dne 20.2.2018 sp.zn. SM37-2018 odpověď - Mgr. Chalaš

➽ Přijato dne 22.2.2018 do DS➽➽➽