Statutární město Prostějov dne 7.2.2018 č.j. PVMU 17364-2018 19 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací

➽ Přijato dne 8.2.2018 do DS
➽➽➽