Věznice Břeclav dne 27.2.2018 č.j. VS-2043-ČJ-2018-803800 odmítavá odpověď na žádost o natáčení

➽ Přijato dne 27.2.2018 do DS


➽➽➽