Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dne 5.2. č.j. 1 SPR 184/2017-4 Kárný podnět na JUDr. Sladkého za rozh. č.j. 1 SPR 357-2017 odpověď - Mgr. Ivan Chalaš

➽ Přijato dne 5.2.2018 do DS
➽➽➽