Krajské státní zastupitelství v Brně dne 13.3.2018 č.j. 1 KZN 1963-2017-51 Vyrozumění k podání ze dne 5.3.2018

➽ Přijato dne 14.3.2018 do DS


➽➽➽