Krajské státní zastupitelství v Brně dne 13.3.2018 č.j. 1 KZT 396-2017-39 Vaše podání ze dne 5. 3. 2018 – vyrozumění

➽ Přijato dne 14.3.2018 do DS


➽➽➽