Krajský úřad Olomouckého kraje dne 7.3.2018 č.j. KUOK 21398-2018 sp.zn. KÚOK-13670-2018-OMPSČ-P450 Sdělení

➽ Přijato dne 8.3.2018 do DS➽➽➽