Město Konice dne 27.2.2018 č.j. PRR 59-2017 sp.zn. OVV 75-2017 MAL-26 Předvolání poškozeného

➽ Přijato dne 27.2.2018 do DS
➽➽