Nejvyšší správní soud v Brně dne 1.3.2018 č.j. Nk 7-2018-43 sdělení k podání ze dne 20.2.2018

➽ Přijato dne 2.3.2018 do DS➽➽➽