Sekce dozoru a kontroly MO (Ministerstvo obrany) dne 8.3.2018 č.j. MO 71909-2018-1216 Poskytnutí informací podle zákona č. 106-1999 Sb

➽ Přijato dne 10.3.2018 do DS
➽ Příloha:
➽Příloha:➽ Příloha:➽➽➽➽➽➽