Statutární město Prostějov dne 7.3.2018 č.j. PVMU40237-201819 sp.zn. OKT 58-2018 Vyrozumění o postoupení podání

➽ Přijato dne 10.3.2018 do DS➽➽➽