Vězeňská služba České republiky, Věznice Břeclav, dne 12.3.2018 č.j. VS-30038-2-ČJ-2018-8038PR Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

➽ Přijato dne 8.3.2018 do DS➽➽➽