Obvodní soud pro Prahu 10 dne 23.11.2017 č.j. 39 SI 144/ 2017, Obvodní soud pro Prahu 3 dne 21.11.2017 č.j. 53 Si 83/2017 a Městského soudu v Praze dne 20.11.2017 č.j. Si 1532/2017

Rozhodnutí soudu OS pro Prahu 10 vůči asociaci Cannabis is The Cure,z.s. dne 23.11.2017 č.j. 39 Si 144 / 2017 ke kauze asociací a Dušanem Dvořákem žalované soudkyně OS pro Prahu 3 JUDr. Markéty Písaříkové po zjevně nedůvodný návrh na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 (v době platnosti § 191 odst. 2 o. s. ř., a tedy povinnosti nahradit újmy vzniklé podáním zjevně bezdůvodného návrhu, viz ),  který byl zrušen dne ..... dle novely č.j. ...... s platností ode dne ....... sděluje, že správa soudícího Obvodního soudu pro Prahu 10 není oprávněna ustanovit advokáta žalobci Dušanu Dvořákovi, statutárnímu zástupci Cannabis is The Cure,z.s., který advokáta k dovolacímu řízení nenašel.