Okresní soud v Olomouci dne 23.11.2017 č.j. 23 C 300/2017 - výzva

Přijato do DS Cannabis is The Cure,z.s. dne 25.11.2017 (sobota) Doručeno dne 27.11.2017 (pondělí)