David Zvěřina - exekutorský kandidát dne 17.1.2018 č.j.156 EX 14187/14-179 Usnesení o odmítnutí podání pro neodstranění vad

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)
➽➽➽