Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 12.1.2018 č.j. 2 KZN 3261-2017-8 vyrozumění

➽ Přijato do DS dne 15.1.2018 (pondělí)➽➽➽