Ústavní soud dne 17.1.2018 sp.zn. II.ÚS 198-18 akceptační dopis pro senátní věci

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)

➽➽➽