Statutární město Olomouc dne 10.1.2018 č.j. SMOL/009218/2018/OSC/PREST/Mas SDĚLENÍ

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)➽➽➽