Krajský soud v Brně dne 30.11.2017 sp.zn.17Co195-2017-886 USNESENÍ

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)

➽➽➽