Okresní soud v Prostějově dne 4.1.2018 č.j. 11T130-2016-1995 sdělení o pohledávce

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)
➽➽➽