Okresní soud v Prostějově dne 15.1.2018 spis.zn. v datovce OSPR84-2018 ale fyzicky naše značka Spr 84-2018 Sdělení spisové značce

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)➽➽➽