Městský úřad Konice dne 16.1.2018 č.j. KON 606/2018 Vyjádření

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)
➽➽➽