Krajský soud v Brně dne 7.12.2017č.j. 7To362-2017-1976 USNESENÍ

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)➽➽➽