Město Konice dne 9.1.2018 č.j.PRR 59/2017 PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)
➽➽➽