Statutární město Olomouc dne 8.1.2018 č.j SMOL/006411/2018/OSC/PREST/Nat PŘEDVOLÁNÍ

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)