Krajské ředitelství policie dne 8.1.2018 č.j.KRPM-115452/ČJ-2017-140573-208 Výzva k podání vysvětlení

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)