Nejvyšší soud dne 11.1.2018 sp.zn. SM410/2017 PŘÍPIS odpověď Mgr. Ivanu Chalašovi

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)
➽➽➽