Krajský soud v Brně dne 9.1.2018 č.j. Si 1248-2017 INFO ohledně spisové značky

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)
➽➽➽