Městské státní zastupitelství v Praze dne 8.1.2018 č.j.3KZN10792017 - 40 Vyrozumění o provedeném výkonu dohledu pro pana Mgr. Ivana Chalaše

➽ Přijato do DS dne 13.1.2018 (sobota)

➽➽➽