Město Konice dne 19.1.2018 č.j.PRR 59/2017 Předvolání poškozeného - náhr. termín

➽Příjato dne 20.1.2018 do DS

➽➽➽