ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA dne 18.1.2018 č.j.10.01-000095-18-005 3 přílohy: žádost o určení advokáta, prohlášení a výzva k doplnění žádosti

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)