Ministerstvo spravedlnosti dne 18.1.2018 č.j.MSP-58-2018-OSV-OSV-2 Podání ze dne 25.12.2018

➽ Přijato do DS dne 18.1.2018 (čtvrtek)




➽➽➽