Ministerstvo vnitra dne 24.1.2018 č.j.MV- 7850-6-VS-2018 Vyrozumění o postoupení stížnosti

➽ Přijato dne 28.1.2018 do DS➽➽➽