Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dne 9.1.2018 č.j. RRTV-4936-2018-bur odpověď

➽ Přijato dne 28.1.2018 do DS

➽➽➽